Strona główna » Baza wiedzy » Poradnik teleadresowy » Bezpieczeństwo

Poradnik teleadresowy

Grodziski Telefon Zaufania
-
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 22 724-21-21 wtorki i czwartki - w godz. 16.00 - 18.00
</br>- pomoc psychologiczna oraz socjoterapeutyczna potrzebującym, </br>- dla chętnych pomoc interwencyjna na terenie naszej gminy, ewentualnie powiatu, </br>- rozmowy wspierające samotnych, </br>- terapeutyczne wsparcie dla uzależnionych i współuzależnionych, </br>- pomoc w uzyskiwaniu informacji np. na temat leczenia uzależnień itp., </br>- porady wychowawcze dla rodziców i opiekunów.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 22 724-15-70
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. T. Kościuszki 32 a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 22 724-34-25
Komisja przyjmuje w poniedziałki i czwartki w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Główny Specjalista ds. Uzależnień
ul. T. Kościuszki 32 a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 22 724-34-25
Grodziskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
ul. Kilińskiego 8A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 604-736-231
Siedziba czynna codziennie w godz. 18.00 - 21.00
NZOZ Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień
ul. 1 Maja 15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 22 792-00-24
Kuratorzy sądowi

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 22 755-57-63