Strona główna » Baza wiedzy » Poradnik dla inwestora

Poradnik inwestora

Lokalizacja inwestycji

W każdym procesie inwestycyjnym zasadniczą rolę odgrywa decyzja o lokalizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy inwestycja. Odpowiednia dobrana lokalizacja inwestycji w kontekście charakteru działalności ma zasadniczy wpływ na szybki rozwój zaplanowanego przedsięwzięcia.

Aby podjąć odpowiednią decyzję o lokalizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

 1. przeznaczenie terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [Wydział Planowania Przestrzennego]

Po wybraniu odpowiedniego terenu należy sprawdzić jego przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Oprócz przeznaczenia terenu, można dowiedzieć się na tym etapie o potencjalne sąsiedztwo terenu.

Uzyskanie informacji z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest bezpłatne. Płatną i wiążącą formą jest wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który wymaga załączenia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

 

Koszt Wypisu i Wyrysu z MPZP:

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

- od wypisu:

 1. do 5 stron – 30zł,
 2. powyżej 5 stron – 50zł,

- od wyrysu:

 1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część, odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

 

Wydział Planowania Przestrzennego znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. T. Kościuszki 32A, pok. 9

 

Załącznik: Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Mapę zasadniczą można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Żyrardowska 48, Budynek A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 755-52-24, (22) 755-79-31

Czynne w godzinach: Poniedziałek, Wtorek, Piątek – 9:00-14:00

                                   Czwartek – 9:00-17:00, Środa – nieczynne

 

Termin uzyskania kopii mapy w zależności od wielkości obszaru i ilości pracy od 7 do 14 dni roboczych.

 

Kopię mapy uzyskuje się na wniosek, który należy wypełnić na miejscu.

 

Wypis i Wyrys z MPZP jest dokumentem stwierdzającym przeznaczenie terenu.

 

 

 1. możliwość uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy [Wydział Planowania Przestrzennego]
 2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [Wydział Ochrony Środowiska] (pok. 14 w budynku Urzędu Miejskiego)
 3. odpowiednie uzbrojenie terenu w podstawowe media typu prąd, gaz, woda, kanalizacja, sieć Internet [do odpowiednich usługodawców]
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul.Cegielniana 4, tel. +48 22 724 30 36, fax +48 22 724 11 29, e-mail zwik@zwik-grodzisk.pl
 • Zakład Energetyczny Pruszków – 05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6, tel.: (22) 738-43-20, Fax: (22) 738-24-51, e-mail: bok1@zewt.com.pl, www.zewt.com.pl, godziny otwarcia: pn: 07:00-17:00, wt-pt: 07:00-15:00
 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa - 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Miła 25, tel. 22 667 35 95 22 755 26 32
 1. status prawny nieruchomości

 

Komórką w Urzędzie Gminy Grodzisk Mazowiecki, stworzoną dla potrzeb potencjalnych inwestorów jest Centrum Obsługi Inwestora wchodzące w skład Wydziału Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji.

Spotkanie z właścicielem/właścicielami gruntów w przypadku gdy gmina nie jest właścicielem

Na prośbę inwestora gmina zorganizuje spotkanie z właścicielami gruntów. Gmina również może udostępnić dane kontaktowe do właścicieli terenów tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania od nich zgody.

 

Nabycie nieruchomości

Właścicielem danego terenu może być:

            - Skarb Państwa, gmina, instytucja, powiat

            - osoba fizyczna (własność prywatna)

 

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością może odbywać się na drodze:

- otrzymania prawa własności

- użytkowania wieczystego

- użytkowania gruntu

- dzierżawy gruntu

- najmu

Nieruchomość można pozyskać w trybie:

- przetargu ustnego (ograniczonego lub nieograniczonego)

- przetargu pisemnego (ograniczonego lub nieograniczonego)

- formy bezprzetargowej (negocjacje) - jest dopuszczana tylko w przypadku zbycia nieruchomości dla poprawy zagospodarowania nieruchomości bądź braku rozstrzygnięcia w dwóch kolejnych przetargach.

Po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym przeprowadza się rokowania, do których stosuje się przepisy w/w Rozporządzenia Rady Ministrów.