Strona główna » Baza wiedzy » Przetargi

Lista przetargów

12

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Data opublikowania: Wtorek, 29 Marca 2011 | Data zapadalności: Wtorek, 10 Maja 2011 12:00:00
13

V i VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Szczęsne przy ul. Orlej i ul. Drozda

Data opublikowania: Piątek, 08 Kwietnia 2011 | Data zapadalności: Czwartek, 12 Maja 2011 11:00:00
14

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 48

Data opublikowania: Piątek, 08 Kwietnia 2011 | Data zapadalności: Wtorek, 21 Czerwca 2011 11:00:00
15

Przetarg OIT.271.05.2011 pn. Dostawa i montaż wyposażenia KUCHNI Przedszkola Publicznego przy ulicy Górnej 12 w Grodzisku Mazowieckim

Data opublikowania: Wtorek, 12 Kwietnia 2011 | Data zapadalności: Czwartek, 28 Kwietnia 2011 13:00:00
16

Przetarg WGN.7150.1.2011 - III przetarg ustny nieograniczony na stawkę miesięcznego czynszu za m2 lokalu użytkowego w Grodzisku Mazowieckimprzy Placu Króla Zygmunta Starego 13

Data opublikowania: Piątek, 15 Kwietnia 2011 | Data zapadalności: Środa, 25 Maja 2011 11:00:00
17

Przetarg WGN-72241/10/2011 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Żyrardowskiej 45 w Grodzisku Maz.

Data opublikowania: Piątek, 29 Kwietnia 2011 | Data zapadalności: Wtorek, 07 Czerwca 2011 11:00:00
18

Przyjmowanie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki.ZP-271/27/2011

Data opublikowania: Piątek, 13 Maja 2011 | Data zapadalności: Poniedziałek, 23 Maja 2011 13:00:00
19

Przetarg OIT.271.06.2011 Budowa Szkoły Podstawowej w Książenicach wraz z salą gimnastyczną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Data opublikowania: Czwartek, 19 Maja 2011 | Data zapadalności: Piątek, 10 Czerwca 2011 13:00:00
20

WGN-72241/22/95/2011 - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPREDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SIENKIEWICZA 36-38

Data opublikowania: Czwartek, 12 Maja 2011 | Data zapadalności: Czwartek, 14 Lipca 2011 10:00:00
21

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kruszywem betonowym z zaklinowaniem klińcem kamiennym na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. ZP. 271-28/11.

Data opublikowania: Wtorek, 24 Maja 2011 | Data zapadalności: Czwartek, 09 Czerwca 2011 13:00:00