Strona główna » Baza wiedzy » Przetargi

Lista przetargów

4

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Nowy Grodzisk

Data opublikowania: Środa, 09 Lutego 2011 | Data zapadalności: Wtorek, 12 Kwietnia 2011 10:00:00
2

Przetarg OIT/271/02/2011 - : Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego etap I -Tereny zielone i zabytki miasta.

Data opublikowania: Piątek, 11 Lutego 2011 | Data zapadalności: Środa, 02 Marca 2011 11:00:00
1

Przetarg ZP-341/10/11 - DOSTAWA BETONU KRUSZONEGO o frakcji od 0-63mm wraz z transportem do doraźnego wzmacniania nawierzchni i budowy dróg

Data opublikowania: Piątek, 18 Lutego 2011 | Data zapadalności: Wtorek, 01 Marca 2011 00:00:00